Základní dojení

Dokonalé dojení je dostupné dokonce i pro malá stáda nebo stáje s vazným ustájením. Nezaleží na tom, zda si zvolíte konvové dojení nebo dojení řízené automatem: GEA Farm Technologies poskytuje široký sortiment modulárních produktů.

bucket milking tcm167-82344

Malá stáda také potřebují dokonalá dojicí zařízení. Systémy konvového dojení zjednodušují a zefektivňují proces dojení. Jsou dostupné v různých velikostech a v případě potřeby je bez problémů možné stavebnicově rozšířit dojící systém o další zařízení.

stanchion barn tcm167-82359

Ve stájích s vazným ustájením jsou lidé ve velmi blízkém kontaktu se zvířaty. K zajištění pohodlné a účinné pracovní rutiny nabízíme perfektně koordinovanou výrobní řadu: systém technologie pro stáje s vazným ustájením.