Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi

ATD 2 x 2 x 3

  • ekonstrukce stájí
  • napájecí automaty pro telelata
  • rekonstrukce teletníku

Kontaktní osoba:
paní Pavlačková – tel. +420 602 336 425